• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

تجهیزات وقطعات واگن های باری و مسافری

شرکت آریا تجارت اسپروز آمادگی تأمین انواع واگنهای باری شامل مخزن دار، لبه بلند، لبه کوتاه، خودرو بر و سرپوشیده و همچنین قطعات آنها شامل قلاب،چرخ و محور،بوژی و قطعات ترمز از بهترین تولید کنندگان کشورهای اروپای شرقی و غربی را دارد.
(عکس قطعات و واگن ها قرارداده میشود)

Privacy Policy 2015 - All rights reserved. Design By Darkob | Hosting By Joomir