• 1
  • 3
  • 2
  • 4

افزایش حجم مبادلات تجاری شرکتها اعم از واردات و صادرات کالاها

و خدمات استفاده از روشهای حرفه ای در زمینه قراردادهای بین المللی را اجتناب ناپذیر نموده است .در این زمینه خدمات متنوع زیر از طرف این شرکت به تجار و بازرگانان داخلی و خارجی ارائه میگردد:
1- منبع یابی و تامین و تدارک انواع کالاها و خدامت در اقصی نقاط جهان.
2- انجام مذاکرات تجاری ،حقوقی یا قراردادی و مالی حرفه ای و انعقاد و مدیریت قرارداد های بین المللی
3- گشایش اعتبارات اسنادی و مدیریت فرآیند حمل و تحویل کالا و معامله اسناد و پرداخت های بین المللی
4- تهیه اسناد مناقصات داخلی و بین المللی و مدیریت فرآیند مناقصات به نمایندگی از سازمان های مختلف.

Privacy Policy 2015 - All rights reserved. Design By Darkob | Hosting By Joomir