درباره اسپروز

معرفی شرکت آریا تجارت اسپروز

شرکت آريا تجارت اسپروز باتوجه به فرصتهاي تجاري بازار ايران در بخشهاي مختلف صنعتی ازجمله حمل ونقل ريلي، زمینی ودریایی نفت گاز و پتروشيمي فولاد وصنايع معدني وساختمانی با هدف ارايه خدمات تجاري درزمينه مشاوره مديريت و تامين وتدارک ماشين الات تجهيزات قطعات يدکي وموادخام مورد نيازصنايع مورداشاره درسال 1389 تاسيس گرديد.

 به پشتوانه تخصص و تجربه مديران و پرسنل خود درشناخت نيازهاي بازار از یک طرف و ارتباطات موثر با تامين کنندگان توانست در مدت کوتاهي به جايگاه مطلوبي در بازار دست يابد.

چشم انداز شرکت آریا تجارت اسپروز

شرکت آريا تجارت اسپروز باتوجه به فرصتهاي تجاري بازار ايران در بخشهاي مختلف صنعتی ازجمله حمل ونقل ريلي، زمینی ودریایی نفت گاز و پتروشيمي فولاد وصنايع معدني وساختمانی با هدف ارايه خدمات تجاري درزمينه مشاوره مديريت و تامين وتدارک ماشين الات تجهيزات قطعات يدکي وموادخام مورد نيازصنايع مورداشاره درسال 1389 تاسيس گرديد.

 به پشتوانه تخصص و تجربه مديران و پرسنل خود درشناخت نيازهاي بازار از یک طرف و ارتباطات موثر با تامين کنندگان توانست در مدت کوتاهي به جايگاه مطلوبي در بازار دست يابد.