تجهیزات و قطعات واگن‌های باری و مسافری

این شرکت طی 6 سال گذشته نماینده شرکت چینی تولیدکننده انواع چرخ ناوگان ریلی ایران بوده و تاکنون بیش از 10 هزار انواع چرخ واگن باری و مسافری و لکوموتیو و ریل باس به مشتریان خود تحویل  داده است.

 لازم به ذکر است که این شرکت نماینده رسمی یکی از معتبرترین تولیدکنندگان چینی بوژی ZK1 در ایران نیز می‌باشد که در حال مذاکره با تولیدکنندگان مطرح داخلی جهت انتقال دانش تولید و بومی‌سازی آن در ایران هستیم.