شیر خشک بدون چربی

شیرخشک بدون چربی شیر خشک با حذف آب از شیر بدون چربی پاستوریزه با خشک کردن اسپری به دست می‌آید.شیر خشک بدون چربی در کاربردهای بسیار متنوعی استفاده می‌شود. می‌توان آن را در لبنیات نوترکیب مانند شیر UHT، ماست یا پنیر، و همچنین به‌عنوان شیر بدون چربی در شکلات یا نانوایی استفاده کرد.