گوگرد

گوگرد (S)، همچنین گوگرد، عنصر شیمیایی غیرفلزی متعلق به گروه اکسیژن، یکی از واکنش پذیرترین عناصر است. گوگرد خالص یک جامد بی‌مزه، بی بو و شکننده است که به رنگ زرد کم رنگ، رسانای ضعیف الکتریسیته و نامحلول در آب است. با تمام فلزات به‌جز طلا و پلاتین واکنش می‌دهد و سولفید تشکیل می‌دهد. همچنین ترکیباتی را با چندین عنصر غیرفلزی تشکیل می‌دهد. سالانه میلیون‌ها تن گوگرد تولید می‌شود که بیشتر برای تولید اسیدسولفوریک است که به‌طور گسترده در صنعت استفاده می‌شود.